VILKÅR OG BETINGELSER

Om Naboværn

JTJLabs har udviklet Naboværn app’en for at øge trygheden i nærområdet ved at beboere kan holde hinanden orienterede om usædvanlige hændelser eller observationer i en fælles app.

Naboværn kan bruges af både private og organisationer, grundejerforeninger, opgange, byer og lignende der har behov for en privat gruppe til deling af vigtig information.

Brug af Naboværn app

For at alle har en god oplevelse af Naboværn app’en, er det vigtigt at alle brugere respekterer hinanden. Det handler bl.a. om at tænke over hvordan beskeder skrives og hvilke billeder der sendes med.

Det er ikke tilladt at sende billeder eller film med krænkende indhold, både ift. rettighedsindehavere og privatliv, samt nøgenhed og seksuel karakter.

Det er derfor vigtigt at du, når du sender en besked ud, overvejer hvorvidt beskeden og billeder indeholder information som nogen kan opfatte som krænkende.

Administratorer i grupperne har ansvaret for at diskussioner foregår i god tone samt at eventuelle krænkende beskeder eller beskeder der overtræder rettigheder eller lignende bliver slettet og en person som gentagne gange overtræder reglerne, ekskluderes fra gruppen.

Pris og køb af ydelser

Alle priser er angivet i danske kroner med moms. JTJLabs kan ved behov ændre prisen fremadrettet under forudsætning af at brugere først er blevet orienteret via de informationer de har registreret i app’en.

Køb af in-app ydelser herunder in-app abonnementer sker direkte i Google Play / Apples App store og håndteres af henholdsvis Google og Apple.

Køb gennem hjemmesiden herunder abonnementer sker ved fast kontooverførsel fra kunden til JTJLabs konto. Ved mere end 7 dages for sen betaling er JTJLabs berettiget til at udsende besked til gruppens brugere om at gruppen lukkes såfremt der ikke betales samt i sidste ende, at slette gruppen.

Kunder kan til enhver tid kontakte JTJLabs og bede om at få stoppet et abonnement som herefter vil stoppe efter månedens udløb. Ved in-app abonnement er kunden selv ansvarlig for at slette abonnementet via Google Play / Apples App store.

Der gælder 14 dages fortrydelsesret ved at kontakte JTJLabs på kontakt@nabovaern.dk

JTJLabs kontakt til Naboværn brugere

JTJLabs kontakter kun brugere hvis der er vigtig information såsom ændring af priser, overtrædelser af regler, ændring af vilkår eller vigtige nyheder der kan påvirke brugen af Naboværn app’en.

Beskeder sendes til de kontakt-data som brugerne har registreret i App’en.

JTJLabs ansvar

Vi gøre alt hvad vi kan for at undgå misbrug af app’en, men oplever du noget krænkende, så kontakt os meget gerne!

JTJLabs og Naboværn kan ikke gøres ansvarlige for manglende modtagelse af beskeder eller fejl i app’en der påvirker en gruppes mulighed for at dele informationer da en stor del af funktionaliteten afhænger af Google og Apples funktioner.